Nabídka komplexních služeb
Napsal Web Master   
Saturday, 12 January 2008

Daňová kancelář ing.Romana Dlouhá byla založena v roce 1997 a nabízí komplexní paletu služeb v oblasti daní a účetnictví. Poskytuje svým klientům plnou podporu pro jejich podnikání.

Spolupracujeme s klienty krátkodobě i dlouhodobě, přičemž upřednostňujeme průběžné ošetřování problémů s cílem maximální účetní, daňové a právní optimalizace.

Našim klientům poskytujeme hotline i hotmail.

Zaručujeme diskrétnost, mlčenlivost, rychlost a operativnost.

Kancelář poskytuje své služby malým, středně velkým a velkým společnostem včetně společností se zahraniční majetkovou účastí, i jednotlivcům.

K ochraně zájmů svých klientů uzavřela daňová kancelář pojištění odpovědnosti za škodu. 

Aktualizováno ( Thursday, 12 May 2011 )
 
Newsflash 5
Napsal Administrator   
Monday, 09 August 2004

Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů

(29.04.2011)
 
V souvislosti se změnou pravidel pro provádění oprav základu daně a výše daně ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „ZDPH“), jsou opakovaně pokládány dotazy a rozdílné výkladové argumentace týkající se tzv. bonusů a skont poskytovaných v rámci dodavatelsko-odběratelských obchodních vztahů. Oprava základu daně a výše daně při snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění byla doposud nepovinná. Novela ZDPH účinná od 1.4.2011 však s ohledem na požadavek závazné unijní úpravy (Směrnice o DPH) zavedla povinnost provádění oprav základu daně a výše daně. S ohledem na uvedené Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“), po projednání s Ministerstvem financí, provedlo detailnější rozbor dotčené problematiky, na jehož základě se vydává následující informace, která slouží k ujednocení výkladových východisek pro budoucí aplikace zmíněného ustanovení a problematiky: 
Aktualizováno ( Thursday, 12 May 2011 )
Celý článek...
 
Newsflash 4
Napsal Administrator   
Tuesday, 22 September 2009

Vybrané nálezy z kontrol FÚ (Srpen 2009)

(08.09.2009)
 

Aktualizováno ( Thursday, 12 May 2011 )
Celý článek...
 
Více...